Poděkování


Za grafický design stránek bychom rádi poděkovali firmě Thinline, která nás oslovila designovým profilem, zaměřeným na kreativitu a čistý web. Rovněž oceňujeme její spolehlivost v dohodnutých termínech a vstřícnost při uplatňování našich přání. Těšíme se na další spolupráci.


Text a foto:

Vratislav Kadlec

je dynamicky se rozvíjející mladý muž působící v oblasti slovesné kultury, veřejné performance, aposteriorního osmyslňování nonsensuálního projevu a travel-consultingu. V střednědobém časovém horizontu se hodlá soustředit na postupnou presentaci multilaterálních komunikačních kanálů vedoucích k individuální redeskripci logu jakožto stěžejního determinantu další presentace a na koupi nových, středně silných bot, vhodných pro pěší turistiku. Blíže nespecifikovanou shodou okolností je principálem divadelního spolku Prvobytně pospolná společnost. Momentálně se živí jako publicista.

Fotografie:

Jan Bambas

Narodil se v roce 1984 v Roudnici nad Labem, kde také stále bydlí. Převážně právě zde a v okolí vznikají jeho fotografie. Po povinné školní docházce nepovinně vystudoval SPŠ Stavební v Mělníku a většinu svého volného času věnuje fotografiím a jejím úpravám, jinak velice rád navštěvuje kino a filmy všech žánrů. Všechny jeho fotografie jsou prodejné. Připravuje také vydání fotografií Řípu ve formě měsíčního kalendáře s názvem Podoby Řípu a zároveň tedy hledá partnery pro jeho vydání, nebrání se jakémukoliv sponzorství případně čistě firemnímu propagačnímu kalendáři. Kontakt: jan.bambas@seznam.cz

Galerie: www.janbambas.net

Za letecký snímek Řípu děkujeme firmě SkyFly.

Staré ilustrace Karla Liebschera byly čerpány především z knihovního fondu rodiny Myškových.

Dále byly použity fotografie z databáze


Turistika.cz - Praktické rady a zkušenosti pro cestování, tipy na výlet nejen po celé ČR i SR
Turistika.cz - pro větší zážitek z cesty a výletu